Izvoz dobara – oslobođenje od plaćanja PDV-a

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2017
Članak:
Izvoz dobara – oslobođenje od plaćanja PDV-a
Stranica:
103.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

      Izvoznom isporukom dobara smatra se isporuka dobara koju iz Republike Hrvatske obavi porezni obveznik na područje izvan Europske unije, odnosno u treće zemlje. Oslobođenje se odnosi i na isporuke poduzetnicima ili fizičkoj osobi – putniku. Fizičke osobe iz trećih zemalja mogu ostvariti izravno oslobođenje uz zadovoljenje carinskih propisa ili mogu ostvariti povrat PDV-a nakon što iznesu dobra u osobnoj prtljazi izvan Europske unije. Odredbama Zakona o PDV-u i Pravilnika o PDV-u propisani su uvjeti koje treba zadovoljiti kako bi isporuka pri izvozu dobara bila oslobođena PDV-a. Jednako tako, oslobođenje se odnosi i na obavljene usluge, uključujući prijevozne i pripadajuće pomoćne usluge ako su izravno povezane s izvozom dobara. Opširnije o tome može se pročitati u nastavku članka.

1. Uvod
2. Uvjeti za primjenu oslobođenja pri izvozu dobara
3. Oslobođenje za usluge koje se obavljaju u vezi s izvozom dobara
4. Izvoz dobara iz druge zemlje članice EU-a
5. Oslobođenje pri izvozu dobara putem poštanskih pošiljki
6. Ostala oslobođenja pri izvozu dobara
7. Zaključak

Hashtags:
#PDV, #Porezi