RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Pri registraciji za potrebe PDV-a u tuzemstvu, porezni obveznik sa sjedištem u trećoj zemlji ili na trećem području mora imenovati poreznog zastupnika, dok porezni obveznik sa sjedištem u drugoj državi članici ima mogućnost izbora. Autorica u članku objašnjava tko i pod kojim uvjetima može biti porezni zastupnik stranoga poreznog obveznika, postupak odobrenja njegova imenovanja te ulogu koju ima u vezi s poreznim zastupanjem.

1. Uvod
2. Uloga poreznog zastupnika
3. Primjeri iz prakse
4. Pravni okviri prema Direktivi Vijeća 2006/112/EZ
5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)