Porezni zastupnik u R. Hrvatskoj

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2017
Članak:
Porezni zastupnik u R. Hrvatskoj
Stranica:
111.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ
Sažetak:

      Pri registraciji za potrebe PDV-a u tuzemstvu, porezni obveznik sa sjedištem u trećoj zemlji ili na trećem području mora imenovati poreznog zastupnika, dok porezni obveznik sa sjedištem u drugoj državi članici ima mogućnost izbora. Autorica u članku objašnjava tko i pod kojim uvjetima može biti porezni zastupnik stranoga poreznog obveznika, postupak odobrenja njegova imenovanja te ulogu koju ima u vezi s poreznim zastupanjem.

1. Uvod
2. Uloga poreznog zastupnika
3. Primjeri iz prakse
4. Pravni okviri prema Direktivi Vijeća 2006/112/EZ
5. Zaključak

Hashtags:
#PDV, #Porezi