Poslovanje kreditnim karticama kod obrtnika i slobodnih zanimanja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2017
Članak:
Poslovanje kreditnim karticama kod obrtnika i slobodnih zanimanja
Stranica:
172.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

       Poslovanje kreditnim karticama ne znači samo obveznu fiskalizaciju računa koji se na taj način plaćaju, nego i niz drugih poslova koji se odnose na evidentiranje poslovnih događaja s njima u vezi. U ovom se članku obrađuju specifičnosti poslovanja kreditnim karticama kod obrtnika i slobodnih zanimanja – obveznika poreza na dohodak s poreznog motrišta i s motrišta bilježenja tih poslovnih događaja u Knjizi primitaka i izdataka.

1. Uvod
2. Prodaja na kreditne kartice
3. Plaćanje ulaznih računa kreditnom karticom
4. Zaključak

Hashtags:
#Obrtnici