Održana je 18. Međunarodna znanstvena i stručna konferencija „Računovodstvo i menadžment“ RiM 2017

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2017
Članak:
Održana je 18. Međunarodna znanstvena i stručna konferencija „Računovodstvo i menadžment“ RiM 2017
Stranica:
249.
Autor/i:
Sažetak:
Hashtags: