Godišnji obračun poreza iz plaće za 2017. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2017
Članak:
Godišnji obračun poreza iz plaće za 2017. godinu
Stranica:
124.
Autor/i:
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

      Približava se kraj poslovne godine odnosno posljednji mjesec u godini, stoga podsjećamo poslodavce na obvezu sastavljanja godišnjeg obračuna poreza iz plaće. Napominjemo da konačni obračun poreza iz plaće ne treba sastavljati ako je porez na dohodak iz plaće obračunan na svaku plaću bez obzira na to je li plaća isplaćena ili nije. Naime, od 1. siječnja 2017. godine, počinjući već od plaće za prosinac 2016. godine koja je isplaćena ili je trebala biti isplaćena u siječnju 2017. godine, kao i na sve plaće koje pripadaju 2017. godini zaključno sa zadnjom isplatom, obračunavaju se osim doprinosa i porez na dohodak, razlike poreza za uplatu ili povrat poreza na dohodak.
      Međutim, razlike poreza na godišnjoj razini mogu se pojaviti ako je radnik u dijelu godine bio na bolovanju te primao naknadu na teret HZZO-a, na PK nisu iskazani podatci o uzdržavanim članovima obitelji za koje je radnik imao pravo koristiti pripadajući osobni odbitak ili su iskazani za one članove za koje nema pravo na osobni odbitak ili je došlo do neravnomjernih isplata glede visine plaće i sl. U tim je slučajevima poslodavac obvezan sastaviti godišnji obračun poreza iz plaća za radnike koji su u cijeloj 2017. godini ostvarivali pravo na isplatu plaće i ostalih dohodaka od nesamostalnog rada.

1. Kada i zašto treba sastaviti godišnji obračun poreza iz plaća
2. Sastavljanje godišnjeg obračuna plaće za 2017. godinu
3. Dopuna konačnog obračuna

Hashtags:
#Dohodak, #Plaće, #Porezi