Računovodstvo, revizija i financije

E-izdanje 67,80 kn
Uvodnik
rrif - 12.2017, str. 13
Novosti u Zakonu o PDV-u od 1. siječnja 2018. godine
rrif - 12.2017, str. 18
Što se mijenja u osobnim odbitcima od 1. siječnja 2018. godine
rrif - 12.2017, str. 24
Prijava poreza na dobitak za 2017. godinu – što je novo
rrif - 12.2017, str. 25
Novi Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
rrif - 12.2017, str. 26
Promidžba i darovi
rrif - 12.2017, str. 31
Računovodstvo vremenskih razgraničenja
rrif - 12.2017, str. 42
MSFI 15 – Prihodi od ugovora s kupcima
rrif - 12.2017, str. 49
MSFI 9 – Financijski instrumenti
rrif - 12.2017, str. 58
Kontrolno-analitički postupci u pripremi financijskih izvješća za 2017.
rrif - 12.2017, str. 68
Interna realizacija i oročeni depoziti
rrif - 12.2017, str. 118
Sitni inventar i nerecipročni prihodi
rrif - 12.2017, str. 121
Godišnji obračun poreza iz plaće za 2017. godinu
rrif - 12.2017, str. 124
Novosti kod isplate prigodnih nagrada za 2017. godinu
rrif - 12.2017, str. 136
Tko prestaje biti uzdržavani član od 1. siječnja 2018. godine
rrif - 12.2017, str. 147
Ulazak u sustav PDV-a u 2018. godini – novi prag
rrif - 12.2017, str. 150
Izlazak iz sustava PDV-a u 2018. godini – novi prag
rrif - 12.2017, str. 163
Sastavljanje obrasca PDV za prosinac 2017. godine
rrif - 12.2017, str. 171
Primitci od kapitalnih dobitaka ostvareni u 2017. godini
rrif - 12.2017, str. 187
Kapitalni dobitci ostvareni iz ili u inozemstvu u 2017. godini
rrif - 12.2017, str. 197
Primjena Pravilnika o prethodnom sporazumu o transfernim cijenama
rrif - 12.2017, str. 207
Zatezne kamate kod kašnjenja povrata PDV-a – sudska praksa
rrif - 12.2017, str. 211
Obveza izvješćivanja po državama o poreznim stvarima
rrif - 12.2017, str. 215
Prijedlog novog Zakona o reviziji
rrif - 12.2017, str. 218
Reakcija revizora na procijenjeni rizik prijevare
rrif - 12.2017, str. 222
Izaslani radnici, poljoprivredno zemljište i doniranje hrane
rrif - 12.2017, str. 230
Utuženje novčanih tražbina
rrif - 12.2017, str. 233
Pojačanje obveznog odnosa (ugovora)
rrif - 12.2017, str. 239
Promjena oporezivanja s dohotka na dobitak
rrif - 12.2017, str. 246
Obveze s motrišta PDV- a pri prijelazu „dohodaša“ u „dobitaša“ i obratno u 2018. godini
rrif - 12.2017, str. 254
Prikaz zadnjih izmjena Stečajnog zakona
rrif - 12.2017, str. 259
Uspostava sustava održivoga gospodarenja komunalnim otpadom
rrif - 12.2017, str. 263
Obveze poslodavca i radnika prema drugim propisima
rrif - 12.2017, str. 270
Izmjena ili raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti
rrif - 12.2017, str. 277
Poslovanje preddruštva
rrif - 12.2017, str. 283
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
rrif - 12.2017, str. 285
Novi propisi
rrif - 12.2017, str. 294
Stručne informacije
rrif - 12.2017, str. 304