Računovodstvo, revizija i financije 12/2017

Web izdanje 8,99
Uvodnik
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica
Novosti u Zakonu o PDV-u od 1. siječnja 2018. godine
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Što se mijenja u osobnim odbitcima od 1. siječnja 2018. godine
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Prijava poreza na dobitak za 2017. godinu – što je novo
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Novi Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
Autor: Ivan BILUŠ , dipl. iur.
Promidžba i darovi
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Računovodstvo vremenskih razgraničenja
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
MSFI 15 – Prihodi od ugovora s kupcima
Autor: Mr. sc. Silvija PRETNAR ABIČIĆ , ovl. rev.
MSFI 9 – Financijski instrumenti
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Kontrolno-analitički postupci u pripremi financijskih izvješća za 2017.
Autori: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Interna realizacija i oročeni depoziti
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sitni inventar i nerecipročni prihodi
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Godišnji obračun poreza iz plaće za 2017. godinu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Novosti kod isplate prigodnih nagrada za 2017. godinu
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Tko prestaje biti uzdržavani član od 1. siječnja 2018. godine
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Ulazak u sustav PDV-a u 2018. godini – novi prag
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Izlazak iz sustava PDV-a u 2018. godini – novi prag
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sastavljanje obrasca PDV za prosinac 2017. godine
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Primitci od kapitalnih dobitaka ostvareni u 2017. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Kapitalni dobitci ostvareni iz ili u inozemstvu u 2017. godini
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.
Primjena Pravilnika o prethodnom sporazumu o transfernim cijenama
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Zatezne kamate kod kašnjenja povrata PDV-a – sudska praksa
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ
Obveza izvješćivanja po državama o poreznim stvarima
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Prijedlog novog Zakona o reviziji
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Reakcija revizora na procijenjeni rizik prijevare
Autor: Mr. sc. Silvija PRETNAR ABIČIĆ , ovl. rev.
Izaslani radnici, poljoprivredno zemljište i doniranje hrane
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Utuženje novčanih tražbina
Autor: Nenad ŠIMUNEC, dipl. iur.
Pojačanje obveznog odnosa (ugovora)
Autor: Tino BEGO, dipl. iur.
Promjena oporezivanja s dohotka na dobitak
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Obveze s motrišta PDV- a pri prijelazu „dohodaša“ u „dobitaša“ i obratno u 2018. godini
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Prikaz zadnjih izmjena Stečajnog zakona
Autori: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Uspostava sustava održivoga gospodarenja komunalnim otpadom
Autor: Dr. sc. Desa SARVAN , dipl. iur.
Obveze poslodavca i radnika prema drugim propisima
Autor: Tino BEGO, dipl. iur.
Izmjena ili raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti
Autor: Doc. dr. sc. Zlatko ĆESIĆ
Poslovanje preddruštva
Autor: Tino BEGO, dipl. iur.
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.