Obveze poslodavca i radnika prema drugim propisima

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2017
Članak:
Obveze poslodavca i radnika prema drugim propisima
Stranica:
270.
Autor/i:
Tino BEGO, dipl. iur.
Sažetak:

      Autor u članku navodi koje sve obveze ima poslodavac u odnosu na zaštitu na radu, zaštitu osobnih podataka i u odnosu na zbrinjavanje otpada prema Zakonu o zaštiti osobnih podataka (Nar. nov., br. 103/03., 118/06., 41/08., 130/11., 106/12. – pročišćeni tekst, dalje: ZZOP), prema Zakonu o zaštiti na radu (Nar. nov., br. 71/14., 118/14. i 154/14., dalje: ZZR), i prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (Nar. nov., br. 94/13. i 73/17., dalje: ZOGO).

1. Uvod
2. Zaštita osobnih podataka
3. Zaštita na radu
4. Zbrinjavanje otpada

Hashtags:
#Pravo, #RadnoPravo