Novi kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

Časopis: Pravo i porezi - 1.2018
Članak:
Novi kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama
Stranica:
33.
Autor/i:
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

1. Uvod
2. Neke temeljne odredbe
3. Pregled nekih TKU-a
4. Zaključak

Hashtags:
#Pravo, #UpravnoPravo