Porezni tretman kamata koje rezident Republike Hrvatske ostvari u tuzemstvu i iz inozemstva

Časopis: Pravo i porezi - 1.2018
Članak:
Porezni tretman kamata koje rezident Republike Hrvatske ostvari u tuzemstvu i iz inozemstva
Stranica:
41.
Autor/i:
Željko MARTINOVIĆ , dipl. oec.
Gordana LONČAR , univ. spec. oec.
Sažetak:

1. Uvod
2. Primitci od kamata na štednju ostvareni iz inozemstva (Savezne Republike Njemačke, Republike Slovenije i Argentinske Republike)

Hashtags:
#PoreznoPravo, #Pravo