Težina povrede prava osobnosti i okolnosti slučaja – osnovni kriteriji dosuđivanja i odmjeravanja visine pravične novčane naknade

Časopis: Pravo i porezi - 1.2018
Članak:
Težina povrede prava osobnosti i okolnosti slučaja – osnovni kriteriji dosuđivanja i odmjeravanja visine pravične novčane naknade
Stranica:
50.
Autor/i:
Izv. prof. dr. sc. Maja BUKOVAC PUVAČA
Amando DEMARK , mag. iur.
Sažetak:

1. Uvod
2. Neznatne povrede prava osobnosti koje oštećeniku ne daju pravo na pravičnu novčanu naknadu
3. Povrede prava osobnosti koje daju pravo na pravičnu novčanu naknadu
4. Neki slučajevi koji daju argumente za tvrdnju da su potrebne detaljnije smjernice u pogledu kriterija za dosudu pravične novčane naknade
5. Zaključne napomene

Hashtags:
#GrađanskoPravo, #Pravo