Pravo građenja

Časopis: Pravo i porezi - 1.2018
Članak:
Pravo građenja
Stranica:
56.
Autor/i:
Nikolina PAVLEČIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

1. Uvod
2. Pojam
3. Osnivanje i stjecanje prava građenja
4. Zaštita prava građenja
5. Prestanak i posljedice prestanka prava građenja
6. Regulativa
7. Sudska praksa
8. Zaključak

Hashtags:
#GrađanskoPravo, #Pravo