Ugovor o zakupu nekretnine

Časopis: Pravo i porezi - 1.2018
Članak:
Ugovor o zakupu nekretnine
Stranica:
63.
Autor/i:
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Tino BEGO, dipl. iur.
Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.
Sažetak:

1. Uvod
2. Ugovor o Zakupu prema zakonu o obveznim odnosima
3. Ugovor o zakupu nekretnine (poslovnog prostora)
4. Najamnina / zakupnina fizičke osobe u poreznom smislu
5. Porez na dohodak u paušalnoj svoti
6. Utvrđivanje porezna na dohodak u slučaju ulaganja u nekretninu
7. Ulaganje zakupnika u imovinu zakupodavca s motrišta PDV-a

Hashtags:
#GrađanskoPravo, #Pravo