Odbitak pretporeza i porezni položaj izuzimanja (I. dio)

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2018
Članak:
Odbitak pretporeza i porezni položaj izuzimanja (I. dio)
Stranica:
178.
Autor/i:
Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ
Sažetak:

      Kako Europski sud pravde (dalje: ESP) tumači besplatna davanja djelatnicima, i to ustupljenim od drugog subjekta, u pogledu odbitka pretporeza na temelju troškova koje je porezni obveznik pritom imao, primjerice u slučaju pružanja usluge prijevoza, osiguranja radne odjeće, zaštitne opreme i službenih putovanja, izneseno je u presudi Suda u predmetu C-124/12. Autorica, nadalje, iznosi odluke i stajališta Suda u vezi sa slučajevima koji se bave odbitkom pretporeza kod davanja bez naknade povezanim osobama, odnosno uporabe poslovne imovine u privatne svrhe, te kriterije razgraničenja između uporabe stečenih dobara i usluga u svrhe obavljanja negospodarske djelatnosti javnopravnog tijela od njihove uporabe u privatne svrhe u pogledu odbitka pretporeza.

1. Uvod
2. Presuda ESP u predmetu C-124/12 AES-3C Maritza East 1 EOOD
3. Presuda u spojenim predmetima C‑210/11 Medicom SPRL I C‑211/11 Maison Patrice Alard
4. Presuda u predmetu C-283/12 Serebryannay Vek
5. Presuda u predmetu C-267/15 Gemeente Woerden
6. Presuda u predmetu C-400/15 Landkreis Potsdam‑Mittelmark
7. Zaključak

Hashtags:
#PDV, #Porezi