Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u novome Zakonu o poljoprivrednom zemljištu

Časopis: Pravo i porezi - 3.2018
Članak:
Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u novome Zakonu o poljoprivrednom zemljištu
Stranica:
9.
Autor/i:
Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Sažetak:

       Novim Zakonom o poljoprivrednom zemljištu iz 2018. godine u najvećoj se mjeri uređuje raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH, a u manjoj mjeri i onime u vlasništvu privatnika.
       Cilj je Zakona „aktivirati“ i smanjiti udio neobrađenoga i zapuštenoga poljoprivrednog zemljišta u RH. To se nastoji postići otklanjanjem administrativnih zapreka i raspolaganjem države u korist fizičkih i pravnih osoba. Kako taj Zakon ima izrazito velik broj neposrednih adresata i uz njega se veže mnogo zainteresiranih osoba, u ovom se članku sažeto izlažu najvažnija pravila i zakonodavna konceptualna rješenja o načinu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, kako državnim (pretežito) tako i privatnim (u manjoj mjeri).

       1. Uvod
       2. Vlasništvo nad poljoprivrednim zemljištem u RH
       3. Poljoprivredno zemljište – pojam
       4. Održavanje i zaštita poljoprivrednog zemljišta
       5. Otkup poljoprivrednog zemljišta od strane RH
       6. Davanje u zakup privatnoga poljoprivrednog zemljišta od strane RH
       7. Davanje u zakup neizgrađenoga građevinskog zemljišta u vlasništvu RH
       8. Promjena namjene poljoprivrednog zemljišta
       9. Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH
       10. Zakup kao oblik raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH
       11. Privremeno raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države
       12. Zamjena poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH sa zemljištem u privatnom vlasništvu
       13. Prodaja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH
       14. Prodaja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH izravnom pogodbo
       15. Davanje na korištenje izravnom pogodbom
       16. Razvrgnuće suvlasničke zajednice
       17. Osnivanje prava građenja
       18. Osnivanje prava služnosti
       19. Zaključak – prednosti i nedostatci novog uređenja

Hashtags:
#Pravo, #UpravnoPravo