Promjena nekih prava za državne službenike i namještenike

Časopis: Pravo i porezi - 3.2018
Članak:
Promjena nekih prava za državne službenike i namještenike
Stranica:
22.
Autor/i:
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

       Izmijenjeni Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike počeo se primjenjivati od 1. studenog 2017. godine iako je donesen u veljači 2018. godine.
       Ove izmjene nisu mnogobrojne, a među njima se ističe izmjena prava na naknadu troška prijevoza dolaska na posao i odlaska s posla, a kojoj je posvećen pretežiti dio ovog članka.

       1. Uvod
       2. Izmjene KU-a
       3. Naknada za trošak prijevoza
       4. Pregled nekih prava iz KU-a iz 2017. godine
       5. Zaključak

Hashtags:
#Pravo, #UpravnoPravo