RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 3.2018
  • Članak:Obnova upravnog spora
  • Stranica:27.
  • Autor/i:Dunja JURIĆ KNEŽEVIĆ, dipl. iur.

Sažetak:

       Procesna pravila na temelju kojih upravni sudovi odlučuju o zakonitosti odluka javnopravnih tijela u upravnim stvarima sadržavaju i pravila o izvanrednim pravnim lijekovima kojima se i nakon pravomoćnosti može dovesti u pitanje zakonitost presude.
       U članku se obrađuju pravila o obnovi upravnosudskog postupka (upravni spor), daje se prikaz sudske prakse i osvrt na zahtjev za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude prema Zakonu o upravnim sporovima.

       1. Uvod
       2. Osvrt na obnovu upravnog postupka
       3. Obnova upravnog spora
       4. Obnova sui generis
       5. Zahtjev za izvanrednim preispitivanjem zakonitosti pravomoćne presude
       6. Zaključne napomene

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)