Obnova upravnog spora

Časopis: Pravo i porezi - 3.2018
Članak:
Obnova upravnog spora
Stranica:
27.
Autor/i:
Dunja JURIĆ KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

       Procesna pravila na temelju kojih upravni sudovi odlučuju o zakonitosti odluka javnopravnih tijela u upravnim stvarima sadržavaju i pravila o izvanrednim pravnim lijekovima kojima se i nakon pravomoćnosti može dovesti u pitanje zakonitost presude.
       U članku se obrađuju pravila o obnovi upravnosudskog postupka (upravni spor), daje se prikaz sudske prakse i osvrt na zahtjev za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude prema Zakonu o upravnim sporovima.

       1. Uvod
       2. Osvrt na obnovu upravnog postupka
       3. Obnova upravnog spora
       4. Obnova sui generis
       5. Zahtjev za izvanrednim preispitivanjem zakonitosti pravomoćne presude
       6. Zaključne napomene

Hashtags:
#Pravo, #UpravnoPravo