Oblici mjesne samouprave

Časopis: Pravo i porezi - 3.2018
Članak:
Oblici mjesne samouprave
Stranica:
36.
Autor/i:
Željka TROPINA GODEC , dipl. iur.
Sažetak:

       U skladu s posebnim propisima oblici mjesne samouprave su mjesni odbori, gradske četvrti i gradski kotarevi. Kroz te institucije građani mogu neposredno odlučivati o lokalnim poslovnima od neposrednog utjecaja na njihov život i rad. Njihovo osnivanje nije izvorno obvezno nego može biti potaknuto od građana.
       Njihovo osnivanje, djelokrug rada, financiranje, izbori i tijela te nadzor nad njihovim radom predmetom su ovog članka.

       1. Uvod
       2. Osnivanje oblika mjesne samouprave
       3. Djelokrug rada mjesnog odbora
       4. Financiranje mjesnog odbora
       5. Tijela mjesnog odbora
       6. Izbori za članove vijeća mjesnog odbora
       7. Održavanje mjesnih izbora istodobno s izborima za Hrvatski sabor, predsjednika, Europski parlament te s lokalnim izborima
       8. Financiranje provedbe mjesnih izbora
       9. Zaštita izbornog prava
       10. Nespojivost dužnosti
       11. Nadzor rada mjesne samouprave

Hashtags:
#Pravo, #UpravnoPravo