Kumulacija zahtjeva za naknadom štete i osigurnine iz ugovora o osiguranju od posljedica nesretnog slučaja – osvrt kroz sudsku praksu (II.)

Časopis: Pravo i porezi - 3.2018
Članak:
Kumulacija zahtjeva za naknadom štete i osigurnine iz ugovora o osiguranju od posljedica nesretnog slučaja – osvrt kroz sudsku praksu (II.)
Stranica:
91.
Autor/i:
Doc. dr. sc. Loris BELANIĆ
Sažetak:

       U I. dijelu članka, objavljenom u PiP-u br. 2/18., objasnili smo pojam osiguranja od posljedica nesretnog slučaja, kada se postavlja pitane kumulacije naknade štete i osigurnine, načelo dopuštenosti kumulacije naknade štete i osigurnine, potvrdu načela dopuštenosti kumulacije naknade štete i osigurnine, načelo zabrane kumulacije naknade štete i osigurnine. Stoga u II. dijelu članka objašnjavamo zabranu kumulacije kao posljedice postojanja odštetnog načela u ugovoru o osiguranju imovine, elemente osiguranja imovine u osiguranju od posljedica nesretnog slučaja, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja kao osiguranje od odgovornosti, potvrdu načela zabrane kumulacije u sudskoj praksi, negaciju načela dopuštenosti kumulacije naknade štete i osigurnine iz ugovora o osiguranju od posljedica nesretnog slučaja prema sudskoj praksi.

       6. Načelo zabrane kumulacije naknade štete i osigurnine
       7. Negacija načela dopuštenosti kumulacije naknade štete i osigurnine iz ugovora o osiguranju od posljedica nesretnog slučaja prema sudskoj praksi
       8. Zaključak

Hashtags:
#GrađanskoPravo, #Pravo