RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

       Kazneno djelo Nesavjesnog liječenja iz čl. 181. Kaznenog zakona (Nar. nov., br. 125/11., 144/12., 56/15. i 61/15., - ispravak i 101/17., dalje: KZ/11) najčešće je kazneno djelo protiv zdravlja ljudi koje se u praksi javlja. Zdravstveni radnici se profesionalno bave pružanjem zdravstvene zaštite što ih stavlja ih u položaj povećane odgovornosti. Kazneni zakon je 2013. godine (Nar. nov., br. 144/12.) unio izmjenu u predmetno kazneno djelo kojim je znatno ublažena pravna kvalifikacija samog dijela. Skreće se pozornost na bitnu ulogu odabira medicinskog vještaka određene specijalizacije kod dokazivanja predmetnoga kaznenog djela te analiziraju neki predmeti iz recentne sudske prakse.

       1. Uvod
       2. Kazneno djelo nesavjesno liječenje iz čl. 240. KZ/97 (od 1998. – 2012.)
       3. Kazneno djelo nesavjesnog liječenja iz čl. 181. KZ/11 (od 1. siječnja 2013.)
       4. Recentna sudska praksa
       5. Problematika nepristranog vještačenja nesavjesnog liječenja
       6. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)