Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

pip - 6.2021, str. 33
Aktualna pitanja pravnih posljedica osude u hrvatskom zakonodavstvu i praksi
Autor: Danijel JAVORIĆ BARIĆ , mag. iur.
Helena KUGLER , mag. iur.

Pravne posljedice osude predstavljaju ograničenja prava osuđenih osoba koja nastupaju po sili zakona automatski kao nužna popratna pojava osude pri ...

pip - 9.2019, str. 89
Zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju
Autor: Goran LOJE, dipl. iur.
Goran BRKIĆ , dipl. soc. rad.

Autori u članku objašnjavaju kazneno djelo Zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju iz Glave 24 Kaznenog zakona a za počinjenje kaznenog ...

pip - 2.2019, str. 63
Novine u izvršavanju kaznenopravnih sankcija i mjera na slobodi
Autor: Goran BRKIĆ , dipl. soc. rad.
Goran LOJE, dipl. iur.

Autori u članku navode novine u izvršavanju kaznenopravnih sankcija u Republici Hrvatskoj propisane Zakonom o izvršavanju kazne zatvora Nar nov ...

pip - 3.2018, str. 126
Nesavjesno liječenje kao kazneno djelo protiv zdravlja ljudi u sudskoj praksi
Autor: Renata PRAŽETINA KALEB, dipl. iur.

Kazneno djelo Nesavjesnog liječenja iz čl 181 Kaznenog zakona Nar nov br 125 11 144 12 56 15 i ...

pip - 10.2015, str. 40
Najznačajnije izmjene Kaznenog zakona iz svibnja 2015.
Autor: Mr. sc. Zorislav KALEB, dipl. iur.

Novela Kaznenog zakona iz svibnja 2015 izmijenila je kazneno djelo sramoćenja na koje je bilo dosta primjedaba i problema u ...

pip - 10.2014, str. 64
Dostava pismena u kaznenom postupku
Autor: Goran LOJE, dipl. iur.

Dostava pismena posebna je postupovna radnja kojom se određenom subjektu predaje neko pismeno ili odluka nadležnog tijela na način kako ...

pip - 4.2014, str. 0
Prilog: Zbirka propisa iz cestovnog prometa
Autor: Damir PAVIČIĆ, dipl. iur.

Ovaj priručnik obuhvaća najvažnije redakcijski pročišćene zakonske i podzakonske tekstove kojima je uređeno područje cestovnog prometa u Republici Hrvatskoj Naime ...

pip - 2.2012, str. 57
Oduzimanje imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem
Autor: Mr. sc. Zorislav KALEB, dipl. iur.

Zakonom o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem koji se primjenjuje od 1 siječnja 2011 znatno se ...

pip - 10.2011, str. 84
Kazneno djelo neisplate plaće i povrede drugih prava iz rada
Autor: Mr. sc. Zorislav KALEB, dipl. iur.

U članku se obrađuje kazneno djelo Povrede prava na rad i drugih prava iz rada iz čl 114 KZ a ...

pip - 9.2011, str. 55
Novela Zakona o kaznenom postupku iz srpnja 2011.
Autor: Mr. sc. Zorislav KALEB, dipl. iur.

Zakon o kaznenom postupku donesen je 2008 te je djelomično stupio na snagu 1 siječnja 2009 a za uskočke predmete ...

pip - 7.2011, str. 69
Zakon o nezastarijevanju kaznenih djela ratnog profiterstva počinjenih u pretvorbi i privatizaciji
Autor: Mr. sc. Zorislav KALEB, dipl. iur.

Hrvatski je sabor 16 lipnja 2010 donio Odluku o promjeni Ustava RH nakon čega je uslijedilo donošenje Ustavnog Zakona o ...

pip - 10.2010, str. 29
Kazneno djelo zlouporabe i prijevare u osiguranju u sudskoj praksi
Autor: Mr. sc. Zorislav KALEB, dipl. iur.

Kazneno djelo Zlouporabe osiguranja iz članka 225 Kaznenog zakona spada u poseban oblik kaznenog djela Ovo kazneno djelo ima dva ...

pip - 2.2010, str. 9
Kazneno djelo davanja netočnih podataka o trgovačkom društvu nakon novele ZTD-a
Autor: Mr. sc. Zorislav KALEB, dipl. iur.

Zakon o trgovačkim društvima sadrži šest kaznenih djela te ista sadržajno predstavljaju samostalnu cjelinu odredaba trgovačkog kaznenog prava Predmetno kazneno ...

pip - 9.2009, str. 68
Zakon o kaznenom postupku nakon novele iz lipnja 2009.
Autor: Mr. sc. Zorislav KALEB, dipl. iur.

Dana 1 siječnja 2009 stupio je na snagu novi Zakon o kaznenom postupku ali za većinu je njegovih odredaba stupanje ...

pip - 7.2009, str. 46
Prejudicijelno djelovanje kaznene presude u parničnom postupku
Autor: Mr. sc. Zorislav KALEB, dipl. iur.

Članak analizira do kojeg opsega seže prejudicijelno djelovanje presude kaznenog suda na parnični postupak Sudac je u građanskim parnicama ovlašten ...

pip - 7.2009, str. 31
Zakonska zaštita „zviždača“
Autor: Hrvoje BARBERIĆ, dipl. iur.

Članak se bavi osobama koje u dobroj vjeri prijavljuju korupciju tzv zviždači s naglaskom na zaštitu koju takvim osobama pružaju ...

pip - 4.2009, str. 0
Prikaz novog Zakona o kaznenom postupku
Autor: Mr. sc. Zorislav KALEB, dipl. iur.

Dana 1 siječnja ove godine stupio je na snagu novi Zakon o kaznenom postupku No u vezi njegova stupanja na ...

pip - 9.2008, str. 63
Kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti – primjer iz prakse
Autor: Mr. sc. Josip KOS, dipl. iur.

U ovom kritičkom prikazu jednoga kazneno pravnog predmeta pojašnjava se slučaj iz sudske prakse u kojem prema mišljenju autora kazneni ...

pip - 4.2008, str. 79
"Gospodarska kaznena djela iz područja vrijednosnih papira i trgovačkih društava" mr. sc. Zorislava KALEBA
Autor: Renata PRAŽETINA, dipl. iur.

Nedavno je u izdanju nakladničke kuće Zgombić Partneri objavljena knjiga mr sc Zorislava Kaleba suca Kaznenog odjela Općinskog suda u ...

pip - 12.2007, str. 51
Nedopuštena trgovina dionicama
Autor: Mr. sc. Zorislav KALEB, dipl. iur.

Kazneno djelo Nedopuštene trgovine vrijednosnim papirima uvedeno u naše zakonodavstvo stupanjem na snagu Zakona o tržištu vrijednosnih papira važno je ...

pip - 10.2007, str. 20
Djelovanje parnične presude na kazneni postupak
Autor: Mr. sc. Zorislav KALEB, dipl. iur.

Parnični sud je po hrvatskom postupovnom pravu vezan za pravomoćnu presudu kaznenog suda u pogledu postojanja kaznenog djela i kaznene ...