Računalne prijevare

Časopis: Pravo i porezi - 5.2023
Članak:
Računalne prijevare
Stranica:
76.
Autor/i:
Autori: Goran BRKIĆ , dipl. soc.
Goran LOJE, dipl. iur.
Sažetak:

Autori u ovome članku na transparentan i detaljan način razmatraju pitanja koja se odnose na računalne prijevare jer se kaznena djelatnost iznimno brzo razvija u području računalnog kriminaliteta. U tom je segmentu internet postao plodno tlo za kriminalce sa zavidnim informatičkim znanjem zbog jednostavnosti i brzine počinjenja kaznenog djela s velikom mogućnošću brisanja svih tragova. Napadači se kod računalnih prijevara koriste sa sve profinjenijim trikovima i obmanama kako bi od žrtve izvukli novac, podatke ili druge vrijedne informacije.

  1. Uvod
  2. Računalne prijevare – oblici i vrste
  3. Kibernetička sigurnost i kaznena djela računalne prijevare u Republici Hrvatskoj
  4. Umjesto zaključka
Hashtags:
#KazneniZakon, #KaznenoDjelo, #KaznenoPravo, #Prijevara