Zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju

Časopis: Pravo i porezi - 9.2019
Članak:
Zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju
Stranica:
89.
Autor/i:
Goran LOJE, dipl. iur.
Goran BRKIĆ , dipl. soc. rad.
Sažetak:

Autori u članku objašnjavaju kazneno djelo Zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju iz Glave 24. Kaznenog zakona, a za počinjenje kaznenog djela odgovara odgovorna osoba. Društvo očito sve više prepoznaje to djelo i sve ga češće prijavljuje, no počinitelji te vrste kaznenog djela bivaju osuđeni na relativno kratke zatvorske kazne i to u više od 70 % slučajeva uvjetno, o čemu više u članku.

1. Uvod
2. Odgovornost
3. Statistika počinjenih kaznenih djela u razdoblju od 2013. do 2017. godine
4. Zaključak

Hashtags:
#KazneniZakon, #KaznenoPravo, #OdgovornaOsoba, #Pravo, #ZlouporabaPovjerenjaUGospodarskomPoslovanju