Oporezivanje usluga koje su povezane s nekretninama

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2018
Članak:
Oporezivanje usluga koje su povezane s nekretninama
Stranica:
65.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

      Pristupanje Republike Hrvatske u Europsku uniju značajno je utjecalo na nova porezna pravila u prometu dobara i usluga. Međutim, porezni položaj usluga povezanih s nekretninama, prije i sada oporezuju se prema mjestu gdje se nekretnina nalazi. Koje su porezne posebnosti kada te usluge imaju obilježje „inozemnih“ usluga, odnosno kada se obavljaju između hrvatskih poreznih obveznika i obveznika iz EU i trećih zemalja, u RH ili izvan RH, pišemo detaljnije u ovom članku.
      Napominjemo da se o građevinskim uslugama i tome koje se usluge smatraju građevinskima, a koje se obavljaju u Republici Hrvatskoj između hrvatskih poreznih obveznika, može pročitati u knjizi: Porez na dodanu vrijednost, primjena u praksi, Zagreb, 2015., str. 546, u časopisu RRiF br. 2/14., str. 290 i 10/17., str. 50 te se u ovom članku neće detaljnije pisati o tome.

1. Uvod
2. Zakonski okvir za oporezivanje usluga povezanih s nekretninama
3. Kako se oporezuju usluge koje su povezane s nekretninama
4. Oporezivanje usluga povezanih s nekretninama u RH
5. Oporezivanje usluga povezanih s nekretninama u EU-u i trećim zemljama
6. Zaključak

Hashtags:
#PDV, #Porezi