Porezno motrište uvoza dobara u drugim zemljama članicama EU-a

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2018
Članak:
Porezno motrište uvoza dobara u drugim zemljama članicama EU-a
Stranica:
75.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

      U članku se obrazlaže porezno motrište uvoza dobara hrvatskih poreznih obveznika iz trećih zemalja u druge zemlje članice EU-a na primjerima iz poslovne prakse. Navedeno se obrazlaže ovisno o tome je li hrvatski porezni obveznik registriran za potrebe PDV-a u zemlji članici EU-a u kojoj obavlja izvoz ili nije. Uz to se u članku obrazlaže porezno motrište carinskog postupka 42 koji je hrvatski porezni obveznik obavio u drugoj zemlji članici EU-a.

1. Definiranje uvoza dobara
2. Registracija za potrebe PDV-a stranih poreznih obveznika pri uvozu dobara u drugim zemljama članicama EU-a
3. Primjeri računovodstvenog praćenja uvoza robe poreznih obveznika iz RH u drugim zemljama članicama EU-a u toj zemlji
4. Uvoz dobara u drugoj zemlji članici EU-a i primjena carinskog postupka 42
5. Zaključak

Hashtags:
#PDV, #Porezi