Devizni sažetak

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2018
Članak:
Devizni sažetak
Stranica:
134.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

      Zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj su kune. S obzirom na to, pravila poslovanja sa stranim sredstvima plaćanja uređena su posebnim (deviznim) pravnim okvirom.
      Ovim se člankom daje sažetak bitnih odredaba iz područja deviznog poslovanja koji se trenutačno primjenjuju u RH. Uvod

1. Pravni okvir
2. Utvrđivanje devizne rezidentnosti
3. Vrste deviznih poslova
4. Plaćanje i naplata u stranim sredstvima plaćanja
5. Naplate i plaćanja u kunama
6. Platni promet s deviznim nerezidentima
7. Obračunske namire
8. Simulirani ugovori
9. Nadzorne knjige
10. Statističko praćenje deviznog poslovanja

Hashtags:
#Devizno