Sezonski poslovi u poljoprivredi

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2018
Članak:
Sezonski poslovi u poljoprivredi
Stranica:
148.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

      Specifičnost poljoprivredne djelatnosti je u njezinoj povezanosti s prirodom koja zahtijeva intenzivne radove primjerene godišnjom dobu kada nastaje potražnja za radom osoba u pojedinim kratkotrajnim razdobljima. Kako bi taj povremeni rad bio prepoznat u praksi kao socijalna pa i porezna kategorija, Zakonom o poticanju zapošljavanja uređeno je kako na legalan način angažirati tražitelje posla privremeno na tim poslovima, a da se nalaze u okviru socijalne sigurnosti te posljedično i u poreznom statusu. O tome kako se to provodi u praksi, pišemo u ovom članku.

1. Uvodne napomene
2. Područja poljoprivredne djelatnosti na kojima se mogu zaposliti osobe prema Zakonu o poticanju zapošljavanja
3. Koji poslodavci mogu zapošljavati osobe na sezonskim poslovima u poljoprivredi
4. Postupak pri zapošljavanju na povremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi
5. Što je vrijednosni kupon
6. Naknada za rad sezonskog radnika u poljoprivredi
7. Oporezivanje naknade
8. Izvješćivanje na obrascu JOPPD
9. Knjiženje nastalih izdataka kod isplatitelja
10. Smatra li se plaćeni porez na dohodak na primitak sezonskog radniika u poljoprivredi konačno plaćenim porezom na dohodak
11. Evidencije o uplaćenim doprinosima i priznavanje prava iz mirovinskog osiguranja

Hashtags:
#NesamostalanRad, #Obrtnici