RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

       U ovom se članku donosi prikaz Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu s komentarom najvažnijih rješenja i pratećim objašnjenjima.
       To je važno jer je riječ o potpuno novome Zakonu kojim se u RH po prvi put cjelovito i sustavno uređuju statusna pitanja glede OPG-ova i upisivanje podataka o OPG-ovima u Upisnik OPG-ova.
       U tom smislu ovaj Zakon propisuje i niz administrativnih obveza za nositelje OPG-ova koje oni moraju pravodobno izvršavati.
       1. Uvod
       2. Pojam instituta i djelatnosti
       3. Uloga agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju glede OPG-ova
       4. Upisnik OPG-ova i upis
       5. Obavljanje djelatnosti OPG-a – pretpostavke koje moraju biti ispunjene
       6. Organizacijski oblik i status OPG-a
       7. Naziv i sjedište OPG-a
       8. Izdvojeni pogoni / proizvodne jedinice OPG-a
       9. OPG s jednim članom i privremeni nositelj OPG-a
       10. Zajednički OPG
       11. Osobe koje mogu obavljati poslove na OPG-u
       12. Pružanje usluga i prodaja vlastitih proizvoda na OPG-u
       13. Tko su osobe na OPG-u?
       14. Upis i postupak upisa u upisnik OPG-ova
       15. Promjene na OPG-u koje se obvezno moraju prijaviti radi evidentiranja u upisnik OPG-ova
       16. Odgovornost nositelja OPG-a i ovrha nad sredstvima OPG-a
       17. Odgovornost privremenog nositelja OPG-a
       18. Prestanak OPG-a
       19. Opomene, zabrane i prekršaji
       20. Usklađivanje poslovanja OPG-a s novim Zakonom o OPG-u
       21. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)