Zaštita prava industrijskog vlasništva od nelojalne konkurencije u sklopu konvencijskog kataloga prava i institucija Vijeća Europe

Časopis: Pravo i porezi - 5.2018
Članak:
Zaštita prava industrijskog vlasništva od nelojalne konkurencije u sklopu konvencijskog kataloga prava i institucija Vijeća Europe
Stranica:
54.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Dragan ZLATOVIĆ, mag. iur.
Sažetak:

     Intelektualno vlasništvo je sustav stvaranja nematerijalnih dobara koja potječu iz ljudske kreativnosti, utemeljen na međunarodnim sporazumima, nacionalnom zakonodavstvu i dobrim poslovnim običajima, s ciljem postizanja poslovnog uspjeha poduzetnika te ekonomskog, tehnološkog i kulturnog napretka država i ljudskog društva u cjelini. Nelojalna konkurencija predstavlja općeniti pojam i stoga je općeprihvaćen pristup nelojalne konkurencije, u zakonodavstvima uređen tzv. generalna (opća) klauzulom. U članku se zatim nabrajaju najčešća i najvažnija djela nepoštenoga tržišnog natjecanja, poznata iz prakse sudova odgovarajuće države. Autor u članku objašnjava navedene pojmove u sklopu konvencijskog kataloga prava i institucija Vijeća Europe.

     1. Uvod
     2. Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i pravo industrijskog vlasništva
     3. Praksa europskog suda za ljudska prava u vezi sa zaštitom od nelojalne konkurencije
     4. Zaključak

Hashtags:
#Pravo