Posebni porez na bezalkoholna pića

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2018
Članak:
Posebni porez na bezalkoholna pića
Stranica:
112.
Autor/i:
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

      Bezalkoholno piće je na nacionalnoj razini predmet oporezivanja i nije obuhvaćeno pravilima oporezivanja koja vrijede za predmete harmoniziranoga trošarinskog oporezivanja – trošarinske proizvode. Navedeno znači da europsko trošarinsko zakonodavstvo ne obuhvaća kao predmet harmoniziranoga trošarinskog oporezivanja bezalkoholna pića. Autorica u ovome članku piše o poreznom obvezniku, predmetu oporezivanja, navodi primjere obračuna posebnim porezom na bezalkoholna pića, nastanku porezne obveze i dospijeću plaćanja te kretanju bezalkoholnih pića na tržištu Republike Hrvatske.

1. Uvod
2. Porezni obveznik na bezalkoholna pića
3. Predmet oporezivanja i visina posebnog poreza
4. Nastanak obveze obračunavanja i plaćanja posebnog poreza
5. Primjeri izračuna posebnog poreza na bezalkoholna pića
6. Evidencije poreznih obveznika
7. Podnošenje mjesečnog izvješća
8. Kretanje i promet bezalkoholnog pića
9. Oslobođenje od plaćanja posebnog poreza
10. Povrat posebnog poreza
11. Prekršajne sankcije

Hashtags:
#Porezi, #Trošarine