Fiducij – pravna priroda i aktualnosti

Časopis: Pravo i porezi - 7.2018
Članak:
Fiducij – pravna priroda i aktualnosti
Stranica:
54.
Autor/i:
Autor: Nikolina Pavlečić Kučinić , dipl. iur.
Sažetak:

Autorica u članku objašnjava prijenos prava vlasništva radi osiguranja tražbine (fiducij) kao opći institut sudskog i javnobilježničkog osiguranja na stvari i prijenosom prava, a promjene novela koje se odnose na fiducij izazvale su razne nedosljednosti u njegovoj primjeni i realizaciji. Ovaj je institut prouzročio i uzrokom je više dvojbe u primjeni i naplati tražbina nego što je u svojoj ukupnosti pridonio kvaliteti takve naplate, stoga u nastavku više o pravnoj prirodi i aktualnosti fiducija.

1. Uvod
2. Pojam
3. Prava predlagatelja osiguranja
4. Prava protivnika osiguranja
5. Specifičnosti statusa fiducijarnog vlasnika
6. Sudska praksa – zanimljivi primjeri:
7. Zaključak

Hashtags:
#GrađanskoPravo, #Pravo