Priznavanje pretporeza po računima plaćenim gotovinom i PDV na beskamatne pozajmice

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2001
Članak:
Priznavanje pretporeza po računima plaćenim gotovinom i PDV na beskamatne pozajmice
Stranica:
84.
Autor/i:
Autor: Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
U "paketu" novih "lipanjskih" poreznih propisa o oporezivanju dohotka i dobitka, donesene su i izmjene i dopune Pravilnika o PDV-u koje su u primjeni od 22. lipnja 2001. Kao najznačajniju izmjenu ističemo da se i po gotovinski plaćenom računu može priznati pretporez. Pritom i nadalje račun treba sadržavati propisane elemente iz čl. 15., st. 3. Zakona o PDV-u, a također treba paziti i na svotu računa. Drugo, manje ugodno iznenađenje, odnosi se na obvezu obračunavanja PDV-a na uslugu kreditiranja između obveznika PDV-a, i to: ako je porezna osnovica, odnosno ugovorena kamata ispod 6% ili ako se primjerice radi o beskamatnoj pozajmici, PDV treba obračunati na osnovicu u visini od 6% kamata godišnje. O tome u nastavku.
Hashtags: