Uvodnik

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2018
Članak:
Uvodnik
Stranica:
7.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica
Sažetak:
Hashtags: