Što donosi novi MSFI 16 – Najmovi kod najmoprimaca

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2018
Članak:
Što donosi novi MSFI 16 – Najmovi kod najmoprimaca
Stranica:
11.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

      Od 1. siječnja 2019. godine počet će se primjenjivati novi MSFI 16 – Najmovi koji zamjenjuje postojeći MRS 17 – Najmovi, a obvezno ga primjenjuju svi obveznici MSFI-ja. Novi MSFI 16 definira jedinstveni model računovodstvenog praćenja najmova kod najmoprimaca. Prema tome modelu korisnici najmova po svim ugovorima o najmu, osim kod najmova koji su ugovoreni za razdoblje do 12 mjeseci ili kod najmova za imovinu male vrijednosti, trebaju u svojim poslovnim knjigama priznavati imovinu koja je u najmu te obvezu prema najmodavcu s osnove najma. Kod najmodavaca se zadržava postojeći model iz MRS-a 17.
      Autorica u članku obrazlaže najvažnije zahtjeve MSFI-ja 16 u vezi s priznavanjem i utvrđivanjem vrijednosti najmova u poslovnim knjigama najmodavaca i najmoprimca te objavljivanje informacija u bilješkama u vezi s najmovima. Očekujemo da će se zbog primjene novog MSFI-ja 16 izmijeniti i postojeći HSFI-ji u dijelu koji se odnosi na priznavanje i utvrđivanje vrijednosti najmova.

1. Uvod
2. Definiranje i utvrđivanje ugovora o najmu
3. Razdoblje najma
4. Računovodstveno praćenje najmova
5. Ponovna procjena obveza po osnovi najma
6. Modifikacije ugovora o najmu
7. Prodaja i povratni najam
8. Prva primjena MSFI-ja 16
9. Objavljivanje informacija o najmovima u bilješkama
10. Zaključak

Hashtags:
#Računovodstvo