RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Građani koji su vlasnici ili nositelji prava korištenja soba, apartmana i kuća za odmor mogu iznajmljivati do ukupno najviše 10 soba, odnosno 20 postelja, putnicima i turistima a da za to nemaju registriranu djelatnost kao što je obrt ili trgovačko društvo. Dohodak koji ostvaruju po toj osnovi oporezuje se prema određenjima Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 127/00. - dalje: Zakon), a prepoznajemo ga kao dohodak od iznajmljivanja soba i postelja putnicima i turistima (čl. 23. Zakona). Način oporezivanja ovih dohodaka ima svoje specifičnosti s obzirom na različitost oporezivanja kada građanin nije u sustavu PDV-a u odnosu na građane koji to jesu te mogućnost odabira načina oporezivanja prema vlastitoj prosudbi. Više o tome možete pročitati u ovom članku.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)