Nastanak porezne obveze i priznavanje pretporeza (I. dio)

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2018
Članak:
Nastanak porezne obveze i priznavanje pretporeza (I. dio)
Stranica:
87.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

      Nastanak porezne obveze, odnosno obveza zaračunavanja PDV-a na isporuke dobara i usluga te mogućnost priznavanja pretporeza iz ulaznih računa, uvijek je aktualno pitanje obveznika PDV-a. Te su porezne radnje međusobno povezane i, u pravilu, samo onaj zaračunani PDV iz izlaznog računa može, uz zadovoljenje propisanih uvjeta, primatelj računa priznati kao pretporez. No u određenim poreznim situacijama obveznici PDV-a mogu priznati pretporez iz ulaznog računa samo djelomično (ograničeno pravo priznavanja pretporeza, podjela pretporeza), neovisno o tome što je izdavatelj iskazao obvezu na cijelu osnovicu. O poreznoj osnovici pri isporukama dobara i usluga može se pročitati u časopisa RRiF, br. 6/18., str. 99.

1. Uvod
2. Nastanak porezne obveze i priznavanje pretporeza ovisno o poreznom položaju obveznika PDV-a
3. Nastanak porezne obveze
4. Uvjeti za priznavanje pretporeza

Hashtags:
#PDV, #Porezi