Upute odbora za PDV (EU) - tumačenje europskih propisa o PDV-u

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2018
Članak:
Upute odbora za PDV (EU) - tumačenje europskih propisa o PDV-u
Stranica:
100.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ
Sažetak:

      Odbor za PDV (engl. VAT Committee, njem. MWST-Ausschuss) predstavlja savjetodavno tijelo pod okriljem EU-a. Sastoji se od predstavnika država članica i Komisije. Prema čl. 398. Direktive 2006/112, osim točaka za koje se zahtijeva savjetovanje pod okriljem Odbora za PDV, u njegovoj nadležnosti je i rasprava o drugim pitanjima koja se odnose na primjenu odredaba EU-a o PDV-u. U tom smislu treba promatrati i upute koje je taj Odbor za PDV donio na svojim sjednicama. Budući da Odbor ima isključivo savjetodavni karakter te nema nikakvu zakonodavnu moć, njegove odluke (upute) nemaju pravno obvezujuće značenje. Unatoč tome, njegove odluke mogu osigurati određene upute o pravcima tumačenja relevantnih propisa, pa tako i Direktive 2006/112 o zajedničkom sustavu PDV-a. Dopuštena je reprodukcija ovih materijala pod uvjetom navođenja da ove upute ne predstavljaju službeno tumačenje prava EU-a, niti su prošle proceduru odobravanja od strane Komisije. Ne obvezuju Komisiju ni države članice koje su slobodne prilikom donošenja odluke o primjeni uputa. U nastavku se prikazuju neke od aktualnih uputa donesene nakon donošenja aktualne Direktive 2006/112 o PDV-u.

1. Kontekst

Hashtags:
#PDV, #Porezi