Statusne promjene i odbitak pretporeza – (II. dio)

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2018
Članak:
Statusne promjene i odbitak pretporeza – (II. dio)
Stranica:
109.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ
Sažetak:

      Autorica u članku navodi stajališta Suda Europske unije u vezi s pravom odbitka pretporeza kada porezni obveznik, krivo primijenivši porezni propis, zaračuna PDV i naplati ga kupcu, a ispravak pogreške nije moguć zbog njegova stečaja. Nadalje, Sud analizira porezni tretman u kontekstu prava odbitka pretporeza kada član prestalog društva preuzme klijente društva kako bi ih besplatno stavio na raspolaganje svom novoosnovanom društvu.

1. Uvod
2. Presuda u predmetu C‑424/12 SC Fatorie SRL
3. Presuda u predmetu C‑204/13 Heinz Malburg
4. Zaključak

Hashtags:
#PDV, #Porezi