Nagrađivanje dionicama i udjelima u trgovačkim društvima

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2018
Članak:
Nagrađivanje dionicama i udjelima u trgovačkim društvima
Stranica:
121.
Autor/i:
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Sažetak:

      Nagrađivanje radnika i članova uprave može osim u novcu biti i u udjelima, dionicama i vlastitim dionicama društva. Vlastite dionice predstavljaju dionice društva koje je izdalo (emitiralo) društvo. Prema odredbama čl. 233. Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 111/93. – 110/15.), stjecanje vlastitih dionica, između ostaloga, dopušta se radi dodjele ili prodaje tih dionica zaposlenicima ili članovima uprave.
      Stoga dionička društva svoje vlastite dionice, tzv. trezorske dionice, mogu dodijeliti odnosno ustupiti zaposlenicima ili im omogućiti ugovorom opciju na kupnju dionica.
      Te pogodnosti društva nude i drugim osobama koje, primjerice, mogu biti svi pojedinci koji rade za društvo prema njegovim uputama, osobe koje su zadužene i ovlaštene za planiranje, vođenje i kontroliranje aktivnosti društva odnosno svi članovi uprave koji nemaju možebitno status zaposlene osobe i sl. O tome pišemo u članku.

1. Uvod
2. Primitci članova uprave ostvareni dodjelom ili opcijskom kupnjom dionica
3. Dodjela ili kupnja uz djelomičnu naknadu dionica članovima uprave - kada ne kotiraju na burzi
4. Primitci u vezi s dodjelom ili kupnjom vlastitih dionica ili opcijskom kupnjom dionica zaposlenika
5. Dodjela vlastitih dionica zaposlenicima bez naknade
6. Opcijska kupnja dionica povezanih društava
7. Kada se članu uprave ili zaposleniku dodjeljuju udjeli ili im se omogućuje povoljnija kupnja
8. Kada član društva daruje dionice ili udjele članu uprave ili zaposleniku

Hashtags:
#Dohodak, #Porezi