Gospodarska kretanja u RH i EU-u

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2018
Članak:
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Stranica:
223.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.
Sažetak:

1. Opći pregled
2. Poljoprivredna proizvodnja
3. Cijene u RH i EU-u
4. Proizvođačke cijene industrije RH i EU-u
5. Industrijska proizvodnja RH i EU-a
6. Građevinarstvo RH i EU-a
7. Cijene stambenih nekretnina u zemljama EU-a i RH
8. Vanjskotrgovinska razmjena
9. Trgovina na malo u RH i EU-u
10. Turizam
11. Plaće
12. Likvidnost i insolventnost
13. Zaposlenost i nezaposlenost RH i EU-a

Hashtags:
#TržišteIPropisi