Izbor revizora za 2018. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2018
Članak:
Izbor revizora za 2018. godinu
Stranica:
51.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Sažetak:

      Od 1. siječnja 2018. godine na snazi je novi Zakon o reviziji koji uređuje ovlasti za obavljanje revizorskih usluga, izbor i rad revizijskog odbora, nadzor nad revizorima i sl. Obvezu revizije financijskih izvješća i dalje uređuje čl. 20. Zakon o računovodstvu. Prema tome, obveza revizije financijskih izvješća trgovačkih društava za 2018. godinu mora se ispuniti prema pravilima Zakona o računovodstvu i novog Zakona o reviziji. Revizora imenuje skupština društva, a odluku treba donijeti do kraja rujna za reviziju financijskih izvješća tekuće godine. Za reviziju se osim novoga Zakona primjenjuje i Uredba (EU) br. 537/2014.

1. Uvod
2. Tko su obveznici revizije financijskih izvješća za 2018. godinu
3. Odluka o izboru revizora – skupština
4. Imenovanje revizora do 30. rujna
5. Izbor revizora koji ispunjava propisane uvjete
6. Ugovor o reviziji u pisanom obliku
7. Cijene revizijskih usluga
8. Revizorsko izvješće
9. Zaključak

Hashtags:
#Računovodstvo