Pozajmica člana organizacije

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2018
Članak:
Pozajmica člana organizacije
Stranica:
63.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

       U ovom se praktikumu na računima glavne knjige iskazuje zaduživanje organizacije neprofitnog računovodstva te otpust tako stvorene obveze.

1. Primljena pozajmica i otpust duga

Hashtags:
#NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo