Nastanak porezne obveze i priznavanje pretporeza – primjeri (II. dio)

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2018
Članak:
Nastanak porezne obveze i priznavanje pretporeza – primjeri (II. dio)
Stranica:
84.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

      Porezni obveznici kao sudionici sustava PDV-a imaju pravo zaračunani PDV po stopi od 5 %, 13 % i 25 % na ulaznim računima odbiti kao pretporez (ako su zadovoljeni propisani uvjeti) te ga sučeliti, odnosno „prebiti“, s obračunanim PDV-om koji zaračunavaju pri isporuci dobara i usluga u razdoblju oporezivanja.
      U RRiF-u br. 8/18., str. 87., objavljen je I. dio članka u vezi s nastankom porezne obveze i priznavanja pretporeza. U nastavku članka daju se primjeri evidentiranja pretporeza u knjigovodstvenim i poreznim evidencijama obveznika PDV-a koji priznaje pretporez u cijelosti, koji ima samo djelomično pravo priznavanja pretporeza te „malog“ obveznika PDV-a.

5. Primjeri evidentiranja pretporeza u knjigovodstvenim i poreznim evidencijama
6. Zaključak

Hashtags:
#PDV, #Porezi