Nastanak porezne obveze i pravo na odbitak pretporeza kod paušalnih naknada za ugovorene usluge

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2018
Članak:
Nastanak porezne obveze i pravo na odbitak pretporeza kod paušalnih naknada za ugovorene usluge
Stranica:
113.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Ljubica JAVOR, dipl. oec.
Sažetak:

      Mogućnost i pravo priznavanja pretporeza odnosi se samo na obveznike PDV-a koji PDV iz ulaznih računa dobavljača priznaju kao pretporez ako su pritom zadovoljeni temeljni uvjeti za priznavanje pretporeza. Pritom je uz ostale uvjete bitno da se nabavljena dobra i usluge koriste za obavljanje poduzetničke djelatnosti poreznog obveznika.

1. Uvod
2. Paušalno ugovorena naknada za obavljanje usluga

Hashtags:
#PDV, #Porezi