Rodiljni i roditeljski dopust obrtnika i slobodnih zanimanja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2018
Članak:
Rodiljni i roditeljski dopust obrtnika i slobodnih zanimanja
Stranica:
138.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

      Osobe koje samostalno obavljaju djelatnost kojima smatramo obrtnike, osobe koje obavljaju samostalno profesionalnu djelatnost te sportaši, umjetnici i novinari ako im je to je jedina djelatnost, obvezni su samostalni osiguranici u okviru mirovinskog i zdravstvenog osiguranja. Osim osnovne zdravstvene zaštite, ti osiguranici ostvaruju i pravo na naknade za vrijeme spriječenosti za rad zbog bolesti, korištenja rodiljnog i roditeljskog dopusta te u ostalim slučajevima uređenim Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju, a prava na rodiljni dopust, roditeljski dopust te ostala prava u vezi s porodom i roditeljstvom uređena su Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama, jednako za radnike odnosno zaposlene roditelje i za samostalne osiguranike koje u tekstu Zakona prepoznajemo pod nazivom samozaposleni roditelji.

1. Korištenje pravom na rodiljni i roditeljski dopust samozaposlenih osoba
2. Utvrđivanje naknade za rodiljni dopust samozaposlenog roditelja
3. Primjeri utvrđivanja osnovice za naknadu za vrijeme bolovanja i iskazivanje u obrascu JOPPD

Hashtags:
#Obrtnici