Novosti u Zakonu o PDV-u od 1. siječnja 2019. godine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2018
Članak:
Novosti u Zakonu o PDV-u od 1. siječnja 2019. godine
Stranica:
29.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

1. Uvod
2. Oporezivanje vrijednosnih kupona
3. Uporaba osobnih automobila za privatne potrebe za koje je korišten pretporez
4. Mjesto obavljanja usluga osobi koja nije porezni obveznik iz čl. 26. Zakona o PDV-u
5. Proširenje skupine dobara koja će se oporezivati stopom PDV-a od 5 % i 13 % i promjena stope PDV-a na 24 %
6. Mogućnost priznavanja pretporeza u visini 50 % pretporeza obračunanog za nabavu osobnih automobila – ukinuto ograničenje na 400.000,00 kn
7. Obveza preuzimanja porezne obveze od stranoga poreznog obveznika samo ako nije registriran za potrebe PDV-a u RH
8. Tuzemni prijenos porezne obveze i na isporuke betonskog čelika i željeza
9. Primjena obračunskog načela kod priznavanja pretporeza pri uvozu određenih strojeva i opreme u vrijednosti većoj od 1.000.000,00 kn samo ako se uvoze kao dugotrajna materijalna imovina
10. Ukida se obveza predaje obrasca INO-PPO i uvodi posebna evidencija o primljenim računima
11. Novi uvjeti za ulazak u sustav PDV-a u 2019. godini
12. Ostale izmjene

Hashtags:
#PDV, #Porezi