Novosti u uredbama – PPMV i trošarina na cigarete

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2018
Članak:
Novosti u uredbama – PPMV i trošarina na cigarete
Stranica:
41.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

1. Uvod
2. Uredba o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun PPMV-a
3. Uredba o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan za savijanje cigareta i ostali duhan za pušenje

Hashtags:
#Porezi, #Trošarine