Računovodstveno i porezno motrište rashodovanja imovine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2018
Članak:
Računovodstveno i porezno motrište rashodovanja imovine
Stranica:
111.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

      Odluka o rashodovanju dugotrajne imovine i sitnog inventare donosi se u slučajevima njihove dotrajalosti, zastarjelosti, oštećenja djelovanjem više sile ili nemarnog rukovanja radnika određenom imovinom. Autorica u članku obrazlaže računovodstveno i porezno motrište rashodovanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine te sitnog inventara, s posebnim osvrtom na važnost pribavljanja odgovarajuće dokumentacije pri isknjiženju te imovine iz poslovnih knjiga društva. Uz to, u članku se navode najčešći primjeri rashodovanja imovine iz poslovne prakse u kojima se obrazlaže navedeno postupanje.

1. Uvod
2. Rashodovanje dugotrajne materijalne imovine
3. Rashodovanje sitnog inventara
4. Zaključak

Hashtags:
#Računovodstvo