RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Zbog prigodnog darivanja radnika u prosincu poslodavac može radnicima osim zadnje plaće u godini (u pravilu plaće za studeni) isplatiti još jednu plaću. Početkom prosinca zakonodavac je odlučio izmijeniti odredbe Pravilnika o porezu na dohodak čija se primjena predviđa već u 2018. godini. Izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak poslodavci će moći neoporezivo u svoti do 5.000,00 kn godišnje isplatiti i trinaestu plaću. Stoga u ovom članku pišemo o isplati trinaeste plaće koja se može isplatiti neoporezivo, ali i oporezivo.
      O čemu poslodavac u tom slučaju treba voditi računa, pročitajte u ovom članku.

1. Uvod
2. Isplata neoporezive trinaeste plaće u svoti do 5.000,00 kn neoporezivo
3. Isplata oporezive trinaeste plaće, utvrđivanje osnovice za obračun doprinosa te kumulativan obračun poreza na dohodak
4. Isplata trinaeste plaće koja premašuje najvišu godišnju osnovicu za obračun doprinosa
5. Isplata oporezive trinaeste plaće mladim osobama i osobama koje se prvi put zapošljavaju

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)